Лекции по медицине - часть 11

 

  Главная      Учебники - Медицина     Лекции по медицине - часть 11

 поиск по сайту

 

  001  Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

  002  Імунологічні особливості діагностики і лікування травматичних ерозії рогівки

  003  Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

  004  Інтенсивна терапія в пульмонології

  005  Інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та інфікованого панкреонекрозу

  006  Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

  007  Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

  008  Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

  009  Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці

  010  Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

  011  Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

  012  Йод и проблема йододефицита

  013  Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

  014  К проблеме здоровья человека. Есть выход?

  015  Как влияет аборт на здоровье женщины

  016  Как избавиться от наследства предков или Диван для тренировки

  017  Календарь беременности

  018  Кальцієвий гомеостаз і порушення фібриноліза у метеолабільних хворих на гіпертонічну хворобу літнього й старечого віку

  019  Камни поджелудочной железы

  020  Каналы (меридианы) и линии тела

  021  Кандидоз

  022  Канцерогенез, профилактика, ранняя диагностика и лечение злокачественных заболеваний

  023  Кардиалгический синдром

  024  Кардиогенный и травматический шок

  025  Кардиогенный шок

  026  Кардиология

  027  Кардиомиопатия и миокардит

  028  Кариес зубов, эпидемиология, этиология и патогенез

  029  Катаболизм гема

  030  Каугалгия, бред, галлюцинации

  031  Качество горячей воды

  032  Качество медицинской помощи

  033  Кесарево сечение у собак

  034  Кетоацидоз и алкалоз

  035  Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника

  036  Кинезотерапия при хирургическом вмешательстве по поводу врожденных пороков сердца

  037  Кислотно-основное равновесие

  038  Кислотно-основное состояние крови спортсменов

  039  Кислотно-щелочное равновесие

  040  Киста обеих почек

  041  Киста правого яичника

  042  Кисты и свищи поджелудочной железы

  043  Кисты поджелудочной железы

  044  Кисты челюстей: клиника, диагностика и лечение

  045  Кишечная непроходимость

  046  Кишечные инфекции

  047  Кишечные швы

  048  Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

  049  Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

  050  Кінезіотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок

  051  Кінезотерапія при сколіозах у дітей

  052  Кінетотерапія хворих після ампутації нижніх кінцівок

  053  Клiнiко-патогенетичне значення змін експiратiв при хронічній ревматичній хворобі серця

  054  Клавдий Гален

  055  Клапан задней уретры. Двухсторонний уретрогидронефроз. Хронический вторичный пиелонефрит, непрерывно рецидивирующее течение

  056  Класс собственно круглые черви

  057  Классификация аппаратов ИВЛ и принцип их работы

  058  Классификация возрастных периодов

  059  Классификация злокачественных опухолей головы и шеи

  060  Классификация и патологические изменения переломов

  061  Классификация лекарственных средств

  062  Классификация массажа

  063  Классификация ожогов

  064  Классификация ожоговых состояний. Этиология, патогенез, симптоматика и лечение ожогов

  065  Классификация ядовитых веществ

  066  Классификация, структура и особенности биологии вирусов

  067  Классический массаж, как метод физической реабилитации

  068  Клетка: структура, рост. Ферменты

  069  Климактерический синдром

  070  Климатотерапия

  071  Клиника желчнокаменной болезни

  072  Клиника и диагностика артерий нижних конечностей

  073  Клиника и диагностика острых инфекционных деструкций легких

  074  Клиника и методы лечения почечной колики

  075  Клиника интеллектуальных нарушений при раннем детском аутизме

  076  Клиника отека легких

  077  Клиника, диагностика и лечение открытых артериальных протоков. Классификация, клиника и диагностика коарктации аорты

  078  Клинико-психологическая характеристика психоорганического синдрома

  079  Клинико-фармакологическая характеристика сердечных гликозидов. Гликозидная интоксикация

  080  Клинико-физиологическая концепция экстремального состояния организма

  081  Клинико-физиологическое обоснование двигательной активности женщины во втором триместре беременности как подготовка к родам

  082  Клинико-физиологическое обоснование использования массажа при сердечно-сосудистых заболеваниях. Типы личностных (психологических) реакций на болезнь у кардиологических больных

  083  Клиническая анатомия в практике отделения интенсивной терапии

  084  Клиническая и лабораторная диагностика больных ревматоидным артритом

  085  Клиническая картина и лечение параличей

  086  Клиническая картина и осложнения бронхиальной астмы

  087  Клиническая картина крупозной пневмонии

  088  Клиническая картина лучевых ожогов и ожоги у детей

  089  Клиническая картина рака поджелудочной железы

  090  Клиническая классификация рака легкого

  091  Клиническая медицина

  092  Клиническая фармакология в медицине. Цель, задачи, значение для практики

  093  Клиническая фармакология гепатопротекторов при алкогольной интоксикации

  094  Клиническая фармакология ГКС для перорального применения

  095  Клиническая фармакология нитрофуранов

  096  Клиническая физиология гемотрансфузии

  097  Клиническая физиология крови и кровопотери

  098  Клинические особенности основных форм пограничных психических расстройств

  099  Клинические признаки воспаления

  100  Клинические проявления и диагностика центральной и периферической форм бронхогенного рака

  101  Клинические проявления, течение и лечение бронхоэкстазий

  102  Клинический диагноз: косая паховая грыжа слева

  103  Клинический диагноз: левосторонняя прямая вправимая паховая грыжа

  104  Клинический диагноз: Острая респираторная вирусная инфекция, ринофарингит, средней степени тяжести

  105  Клинический диагноз: Хроническая экзема, стадия обострения с присоединением пиогенной инфекции

  106  Клинический фармакологические исследования

  107  Клиническое значение, биохимия и принципы классификации рака

  108  Клиническое течение и симптомы брюшного тифа

  109  Клиническое течение ранений и их лечение в периоде инкубации инфекции

  110  Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика

  111  Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

  112  Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

  113  Клініко-біохімічна оцінка використання методики пошарового введення поліакриламідного гелю для усунення деформацій м'яких тканин обличчя

  114  Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

  115  Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром

  116  Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

  117  Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

  118  Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

  119  Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

  120  Клініко-лабораторне обгрунтування застосування безпосереднього протезування на внутрішньокісткових дентальних імплантатах

  121  Клініко-лабораторне обґрунтування вибору лікувально-профілактичного комплексу при дентальній імплантації

  122  Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

  123  Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

  124  Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба

  125  Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

  126  Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

  127  Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту

  128  Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

  129  Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

  130  Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика)

  131  Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

  132  Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

  133  Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

  134  Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

  135  Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу

  136  Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

  137  Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

  138  Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

  139  Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину

  140  Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии

  141  Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

  142  Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

  143  Клініко-рентгенологічні паралелі в диференційній діагностиці сенсоневральної приглухуватості отосклеротичного генезу

  144  Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

  145  Клініко-терапевтичні аспекти тривожних розладів при алкогольній залежності

  146  Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

  147  Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

  148  Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

  149  Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

  150  Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

  151  Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

  152  Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

  153  Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

  154  Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

  155  Кліщі - паразити людини

  156  Когнитивные нарушения при эпилепсии у мужчин

  157  Кожные заболевания с мультификаторной и аутоимунной этиологией на примере псориаза

  158  Кокцидиоз кур на примере птицефабрики

  159  Кома и нарушения сознания

  160  Кома при заболеваниях внутренних органов

  161  Кома при сахарном диабете

  162  Кома при эндокринных заболеваниях

  163  Коматозные состояния в реаниматологии

  164  Комбинированная вибрационная болезнь, 2ст. Ангиоспатический синдром

  165  Комбинированная общая анестезия

  166  Комбіноване лікування гліом лобово-кальозної локалізації

  167  Компенсаторная гиперфункция сердца

  168  Комплекс физкультминутки

  169  Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

  170  Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

  171  Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя

  172  Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету

  173  Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу

  174  Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

  175  Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

  176  Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

  177  Комплексная оценка влияния психологических и клинических факторов медицинской помощи на благосостояние пациентов (на примере больных рассеянным склерозом)

  178  Комплексная терапия сердечной недостаточности

  179  Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

  180  Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

  181  Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії

  182  Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

  183  Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

  184  Комплексное немедикаментозное лечение больных ревматоидным артритом

  185  Комплексное хирургическое лечение осложненных дуоденальных язв с учетом трофических нарушений слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки

  186  Комплексные методы адаптивной физической культуры, применяемые в коррекции нарушений осанки и плоскостопия у младших школьников

  187  Комплекты медицинского имущества и оснащение этапов медицинской эвакуации

  188  Компонентность общей анестезии

  189  Компоненты метода иглоукалывания

  190  Компрессионные переломы позвоночного столба

  191  Комп’ютерна томографія

  192  Комы

  193  Комы при сахарном диабете

  194  Контроль качества лекарственных средств на фармацевтическом предприятии

  195  Контроль якості препаратів, що містять йод

  196  Контрольно-разрешительная система лекарственных средств

  197  Конъюнктивит и эмпитиго

  198  Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

  199  Кора крушины

  200  Корабельные и детские переломы

  201  Корекція екпериментального гіпотиреозу шляхом комбінованої трансплантації органотипових культур

  202  Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

  203  Корекція репродуктивних порушень у жінок з синдромом полікістозних яєчників

  204  Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією

  205  Кориандр посевной и его медицинское значение

  206  Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

  207  Коррекция послеоперационных нарушений у ребенка

  208  Корригенты вкуса и запаха в технологии лекарств

  209  Корь. Сестринский процесс при кори.

  210  Костная и мышечная системы, дыхательный аппарат. Сердечнососудистая система, кровь и кроветворение

  211  Кошачий сосальщик

  212  Краткие сведения по анатомии и физиологии вен нижних конечностей

  213  Критерии биологического возраста

  214  Критерии эффективности здорового образа жизни

  215  Критерії ефективності активних методів детоксикації в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит

  216  Критические состояния в практике врача

  217  Кровоизлияние в мозг, пароксизмальные парезы и параличи

  218  Кровообіг і його патологія

  219  Кровоснабжение верхних отделов пищеварительного тракта. Источники острых кровотечений из верхних отделов пищеварительного тракта

  220  Кровоснабжение головного мозга. Клиническое значение вариантов строения Вилизиева круга

  221  Кровоснабжение органов малого таза

  222  Кровоснабжение сердца. Желудочный сок. Транспорт газов кровью

  223  Кровотечение

  224  Кровотечение в гинекологии

  225  Кровотечение из ЖКТ и органов мочевой системы

  226  Кровотечение у детей

  227  Кровотечение, первая помощь

  228  Кровотечения при язвенной болезни луковицы двенадцатиперстной кишки

  229  Кровоточивость как синдром заболеваний

  230  Крупозная пневмония: осложнения, диагноз, рентгенологическая картина и прогноз

  231  Крупозная пневмония: этиология, патогенез и патологическая анатомия

  232  Культивирование, идентификация и очистка герпесвирусов

  233  Культуры изолированных клеток и тканей как новый источник для получения лекарственного сырья

  234  Курение и наркомания

  235  Курильщики, полициклические ароматические углеводороды, свинец – родители рака

  236  Лабораторная диагностика гельминтозов

  237  Лабораторная диагностика инфекций, передаваемых половым путём

  238  Лабораторная диагностика мочи

  239  Лабораторная диагностика токсоплазмоза

  240  Лабораторные показатели при гестационном пиелонефрите

  241  Лазерная терапия. Лечебное применение волн оптического диапазона

  242  Лазеротерапия

  243  Лазеры в медицине

  244  Лакунарная ангина, средней степени тяжести с явлениями перитонзилита

  245  Лапароскопическая герниопластика

  246  Лапароскопия в гинекологии

  247  Лапароскопічная хірургія товстого кишківника

  248  Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки

  249  Левомицетин: получение, качественные и количественные реакции

  250  Легкие, их строение, топография и функции. Доли легкого. Бронхо-легочный сегмент. Экскурсия легкого

  251  Легочное сердце

  252  Лейкоз – генерализованная форма рака

  253  Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

  254  Лейкозы

  255  Лейшмашш, лямблия, трихомонады, токсоплазма: особенности и цикл развития

  256  Лекарства и акоголь

  257  Лекарства и беременность

  258  Лекарства, обладающие ноотропным действием

  259  Лекарственное обеспечение больных в стационаре

  260  Лекарственное растительное сырье, содержащее фенолгликозиды

  261  Лекарственные вещества, их свойства и анализ

  262  Лекарственные настои и отвары

  263  Лекарственные препараты

  264  Лекарственные продукты животного происхождения

  265  Лекарственные растения

  266  Лекарственные растения

  267  Лекарственные растения в косметике

  268  Лекарственные растения в онкологии

  269  Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды

  270  Лекарственные растения и растительное сырье, содержащие полисахариды

  271  Лекарственные растения и сырье, содержащие полисахариды

  272  Лекарственные растения и сырье, содержащие пуриновые алкалоиды

  273  Лекарственные растения применяемые в онкологии

  274  Лекарственные растения семейства губоцветные Пензенской области

  275  Лекарственные растения – источники витамина С

  276  Лекарственные растения, действующие на нервную систему

  277  Лекарственные растения, используемые при лечении сердечнососудистых заболеваний

  278  Лекарственные растения, нормализующие деятельность нервной системы, произрастающие в Приднестровском регионе

  279  Лекарственные растения, обладающие адаптогенным действием

  280  Лекарственные растения, обладающие адаптогенными и психостимулирующими свойствами

  281  Лекарственные растения, обладающие гепатопротекторным действием

  282  Лекарственные растения, обладающие кровоостанавливающим действием

  283  Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

  284  Лекарственные растения, содержащие витамины

  285  Лекарственные средства влияющие на дыхательную систему

  286  Лекарственные формы пчелиного яда, пыльцы и воска

  287  Ленточные черви: виды, профилактика, лечение

  288  Лечебная физическая культура

  289  Лечебная физическая культура при артритах

  290  Лечебная физическая культура при переломах кисти

  291  Лечебная физическая культура при переломах нижних конечностей

  292  Лечебная физическая культура при различных нарушениях осанки

  293  Лечебная физическая культура при сахарном диабете

  294  Лечебная физкультура для детей 5-7 лет с заболеваниями кожи и почек

  295  Лечебная физкультура при астме

  296  Лечебная физкультура при вегетососудистой дистонии

  297  Лечебная физкультура при инфаркте миокарда на стационарном этапе реабилитации

  298  Лечебная физкультура при переломах голени

  299  Лечебная физкультура при сахарном диабете

  300  Лечебно-эвакуационные мероприятия в военное время и при чрезвычайных ситуациях

  301  Лечебное питание

  302  Лечебное питание больных

  303  Лечебное питание при заболеваниях органов дыхания и туберкулезе

  304  Лечебное питание при заболеваниях почек и мочевыводящих путей

  305  Лечебные мероприятия и диагностика при неотложных состояниях

  306  Лечебные направления курортологии

  307  Лечение боли при ревматоидных заболеваниях суставов

  308  Лечение бронхиальной астмы

  309  Лечение в амбулаторных условиях больных с заболеваниями ЖКТ

  310  Лечение венозных заболеваний. Применяемые типы операций. Профилактика послеоперационного венозного тромбоза

  311  Лечение ВИЧ-инфекции

  312  Лечение гипертонии у беременных

  313  Лечение гиповолемического шока

  314  Лечение деструктивных пневмонитов

  315  Лечение доброкачественных опухолей печени. Кисты и паразитарные кисты печени

  316  Лечение женщин при осложненном течении климактерического периода

  317  Лечение зубов

  318  Лечение и осложнения челюстно-лицевых переломов

  319  Лечение и питание при подагре

  320  Лечение и профилактика бронхиальной астмы

  321  Лечение и профилактика брюшного тифа

  322  Лечение и профилактика крупозной пневмонии

  323  Лечение и профилактика различных заболеваний

  324  Лечение и реабилитация больных детей и подростков с девиантными и делинквентными формами поведения в условиях психиатрического стационара

  325  Лечение ишемической болезни сердца

  326  Лечение недостаточности аортального клапана. Пороки митрального клапана. Клиника и диагностика митрального стеноза

  327  Лечение неспецифического язвенного колита

  328  Лечение ОКВОПТ. Возмещение кровопотери

  329  Лечение острых инфекционных деструкций легких

  330  Лечение полиомиелита и полиомиелит у беременных

  331  Лечение при редких заболеваниях позвоночника

  332  Лечение пульпита (pulpitis)

  333  Лечение телеангиэктазий. Тромбозы вен нижних конечностей

  334  Лечение травматической болезни

  335  Лечение эндокринных заболеваний

  336  Лечение, возможные ошибки и осложнения в диагностике и лечении кариеса зубов

  337  Лимбическая система мозга

  338  Лимбическая система. Биоэлектрическая активность головного мозга, условные рефлексы

  339  Лимфатическая система нижних конечностей

  340  Лимфогранулематоз. Поражение шейных лимфатических узлов справа

  341  Лимфолейкоз

  342  Лихорадка

  343  Лихорадка как патологический процесс

  344  Лихорадка при инфекционных заболеваниях

  345  Лихорадка у детей

  346  Лихорадочные состояния при неинфекционных заболеваниях

  347  Личная гигиена и рациональное питание – основа профилактики многих заболеваний

  348  Личная гигиена учащегося

  349  Личная и общественная гигиена. Гигиенические основы физических упражнений

  350  Личностные особенности больных гипертонической болезнью

  351  Лікарський контроль у процесі тренувальних занять і змагань

  352  Лікарські рослини для органів дихання

  353  Лікарські рослини і рослинна сировина, що містять камеді

  354  Лікарські рослини, що містять вітамін К

  355  Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

  356  Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

  357  Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

  358  Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

  359  Лікувальна фізкультура при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки

  360  Лікувальна фізкультура при операціях на органах грудної і черевної порожнини

  361  Лікувальна фізкультура при порушенні вуглеводного обміну речовин

  362  Лікування candida-асоційованого стоматиту у жінок з урогенітальною патологією грибкового походження

  363  Лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

  364  Лікування інтоксикацій

  365  Лікування наркоманії. Надання першої медичної допомоги

  366  Лікування неатипової гіперплазії ендометрія у жінок з метаболічним синдромом в пременопаузі

  367  Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

  368  Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

  369  Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія

  370  Лісова аптека

  371  Логика аргументации при принятии решений в медицине

  372  Логика как канва диагностического мышления

  373  Логимакс в терапии больных артериальной гипертонией

  374  Логоневроз сложного генеза. Умственная отсталость лёгкой степени

  375  Лопух и его применение

  376  Лучевое исследование молочной железы

  377  ЛФК в травматологии

  378  ЛФК при язвенной болезни желудка

  379  Люди против рака

  380  Лямблиоз: диагностика, клиника, лечение

  381  Лямблиоз: сущность, эпидемиология, патофизиология, патогенез

  382  Мази. Терапия псориаза

  383  Малое предпринимательство в здравоохранении

  384  Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку

  385  Малопоточна мембранна оксигенація крові при гострій дихальній недостатності

  386  Малые аномалии развития сердца и физическая культура

  387  Малярия

  388  Малярия

  389  Малярия

  390  Малярия и менингококковая инфекция

  391  Малярия: развитие, виды, течение болезни, лечение

  392  Маниакально-депрессивный психоз: судебно-психиатрическая оценка

  393  Маниакально-депрессивный синдром

  394  Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

  395  Маркеры воспаления при атеросклерозе и ишемической болезни сердца. Их патогенетическое и прогностическое значение

  396  Маркетинговые исследования рынка средств для похудения

  397  Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

  398  Массаж при заболеваниях и травмах периферической нервной системы

  399  Массаж при патологии дыхательной системы

  400  Массовые инфекционные заболевания современности

  401  Мастит у коров

  402  Маститы. Различные методы лечения

  403  Мастопатия. Лечение и профилактика

  404  Мастопатия. Этиология, клиника и диагностика

  405  Материалы к созданию метода реконструкции лица по черепу

  406  Маточные средства

  407  Мегалобластные и гемолитические анемии

  408  Мед - лучшее лекарство

  409  Медиастинит

  410  Медико-биологическое значение растений, содержащих полисахариды

  411  Медико-биологическое обоснование системы

  412  Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

  413  Медико-социальная работа в онкологии

  414  Медико-социальная экспертиза и реабилитация лиц с заболеваниями зрения

  415  Медико-социальная экспертиза при профессиональных заболеваниях

  416  Научная работа: Медико-социальные аспекты язвенных кровотечений

  417  Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

  418  Медико-экономическая эффективность экспертизы временной нетрудоспособности

  419  Медико–социальная помощь лицам перенесшим инфаркт миокарда

  420  Медицина античной Греции

  421  Медицина в Древнем Египте

  422  Медицина в Древнем Риме

  423  Медицина в Московском государстве

  424  Медицина в России в XVIII – первой половине XIX века

  425  Медицина Гиппократа

  426  Медицина Греции

  427  Медицина и врачевание в Киевской Руси

  428  Медицина Казахстана в годы Великой Отечественной Войны

  429  Медицина эпохи Возрождения

  430  Медицинская биотехнология и генная инженерия. Микробиологические основы антимикробной профилактики и терапии

  431  Медицинская биохимия. Основные принципы измерительных технологий в биологической химии

  432  Медицинская помощь при ожогах

  433  Медицинская промышленность Республики Беларусь

  434  Медицинская сестра и пациент

  435  Медицинская служба полка

  436  Медицинская этика

  437  Медицинские и правовые аспекты. Изнасилование

  438  Медицинские экспертные системы

  439  Отчет по практике: Медицинский осмотр Наро-Фоминской СОШ №4 в 2007-2008 годах

  440  Медицинское обеспечение боевых действий

  441  Медицинское учреждение "Лесосибирская городская станция скорой медицинской помощи"

  442  Медична реабілітація хворих з застарілими пошкодженнями кистьового суглоба

  443  Медотерапия

  444  Мезенхимальные опухоли

  445  Мейотическое деление, как один из способов размножения клеток

  446  Мелкий конкремент в средней трети пилоуретрального отдела левой почки

  447  Мембранозалежні процеси в тканині міокарда морських свинок за умов гострої гіперімунокомплексної патології

  448  Менингиальная инфекция

  449  Менингит

  450  Местная анестезия

  451  Местная анестезия

  452  Местная и общая анестезия

  453  Местное обезболивание в стоматологической практике

  454  Местные анестетики

  455  Местные расстройства кровообращения

  456  Местные растройства кровообращения

  457  Метаболизм лактата и ацидоз

  458  Метаболические осложнения сахарного диабета

  459  Метаболический синдром

  460  Метаболический синдром X

  461  Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

  462  Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

  463  Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

  464  Метастатический рак печени. Редкие формы злокачественных и доброкачественных опухолей печени

  465  Метод биологической обратной связи, компьютерных лечебно-оздоровительных игр, биоуправляемой магнитотерапии. Квантовая терапия и биоуправление

  466  Метод иглоукалывания

  467  Метод краніоцеребральної гіпотермії в лікуванні психічних розладів

  468  Метод секторального ультразвукового сканирования мозга – нейросонография (НСГ)

  469  Метод функционального биоуправления с электроэнцефалографической обратной связью. Аппараты биоуправления. Перспективы развития

  470  Методи антистресорного захисту хворих з гострою черепно-мозковою травмою при різних ушкодженнях головного мозку

  471  Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

  472  Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

  473  Методи лікування тварин

  474  Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

  475  Научная работа: Методи обстеження хворих

  476  Методи психофізіологічних досліджень

  477  Методи фізіотерапії в ветеринарній медицині

  478  Методика водолечения

  479  Методика и техника переливания крови