- .

      

 

 

 

 

 

 

- .

 

 

Ņ..

1. ۅ

1.1.       腅

1.2.         ....

1.3. 腅 

2.    ȅ

2.1.            2008-2010ㅅ

2.2.   2008-2010 ( )

2.3.      腅.

3 .      .

3.1.      

3.2           (  2010-2012    )..