-

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  -


 

Ņ.3

 ܅.5

1. ..5

1.1 ȅ5

1.2 ߅..6

1.3 ȅ.7

1.4 8

2.  ..9

3.     …..11

4. ߅..13

5.   ߅.14

6. ߅16

7.     ..17

8. ߅.18

8.1  .18

8.2 ܅.18

8.3 ….18

8.4    ..20

Ņ..21

 ۅ.22